2 uker siden
annonse-ID: 15085237

Vil du jobbe med regulatoriske utfordringer i SEB?

Kort informasjon

By:
Oslo
Omfang:
Heltid
Type stilling:
Bemanning
Start dato:
Gjerne januar
Andre:
Heltid

Utdanning innen juss, statsvitenskap eller liknende? Er du analytisk anlagt og faglig interessert i områder som anti-hvitvasking og terrorfinansiering? På vegne av SEB søker vi AML-konsulenter!

Informasjon om stillingen

Dette er stillingen for deg som motiveres av komplekse problemstillinger, selvstendig arbeid og en faglig utvikling innen det raskt voksende regulatoriske området i banken. Med bakgrunn i økt arbeidskapasitet i forbindelse med periodisk kundetiltak gjør at SEB må forsterke teamet ytterligere. Vi ser etter deg som ønsker å gå inn i et engasjement til utgangen av desember 2023.

Client and Product Management, som denne stillingen inngår i, er en tverrfaglig funksjon som har ansvaret for kreditt- og reguleringsprosessen for kundesegmentet Large Corporates & Financial Institutions (LC&FI) og Private Wealth Management & Family Office (PWM&FO). Her vil du samarbeide med andre fagspesialister som Regulatory Analysts og Client Analysts. Innen PWM&FO vil du jobbe med periodisk kundetiltak på privatpersoner og selskaper.

Som AML-konsulent vil du være ansvarlig for de ulike fasene av løpende kundetiltak i henhold til EUs gjeldende hvitvaskingsdirektiv (AML5). Her vil du altså jobbe med innhenting av kundedokumentasjon og analyse av dette, hvor du vurderer dokumentasjonen opp mot de regulatoriske kravene. I denne fasen kan det være mye arbeid knyttet til å lese, forstå og tolke ulike regelverk. Vurderingene du gjør er helt sentrale i arbeidet med antihvitvasking og må derfor dokumenteres på en strukturert måte.

Du blir tilbudt:

 • En faglig utfordrende stilling, i et av bankens viktigste områder
 • Muligheten til å dyrke din faglige interesse for KYC/AML og andre regulatoriske områder
 • En variert og selvstendig stilling, hvor du vil ha mange ulike kontaktpunkter internt og eksternt

Arbeidsoppgaver

 • Ha oversikt over gjeldende kundeportefølje og koordinere AML/KYC arbeid lokalt
 • Løpende kundetiltak og analyser med fokus på AML/KYC
 • Være en fagperson og rådgiver overfor dine kollegaer, innad i Regulatory Office teamet lokalt og internasjonalt og overfor kundeteamene og andre relevante kontaktpunkter
 • Holde deg oppdatert og videreutvikle deg faglig innen relevante regulatoriske områder med særlig fokus på AML/KYC
 • Kontrollere og kvalitetssikre at all nødvendig dokumentasjon er på plass i samarbeid med kundeteamene (Client Executive, Client Associate og Account Manager)

Vi søker deg som

 • Har en grunnleggende forståelse og nysgjerrighet knyttet til antihvitvaskingsarbeid og andre regulatoriske områder som eksempelvis verdipapirhandelloven eller skatt
 • Har høyere utdanning innen juss, statsvitenskap eller andre liknende utdanningsretninger
 • Kombinert høyere utdanning med deltidsjobb eller verv, eller kan vise til annen arbeidserfaring
 • Er flytende i norsk og engelsk, muntlig og skriftlig
 • Har erfaring med KYC/AML vil være en fordel, men ikke ekskluderende

Som person er du:

 • En lagspiller og setter teamarbeid høyt
 • Strukturert
 • Initiativtakende
 • Selvstendig

Søknadsinformasjon:

 • Oppstart: Gjerne januar
 • Arbeidsomfang: Heltid, engasjement via Academic Work til siste desember 2023
 • Plassering: Oslo, Vika
 • Kontaktinformasjon: Denne rekrutteringsprosessen er utført av meg, Julia i Academic Work. Hvis du har spørsmål om stillingen, er du velkommen til å kontakte meg på kandidat@academicwork.no
 • Utvelgelsesprosessen vår skjer fortløpende, og annonsen kan bli stengt før rekrutteringsprosessen er avsluttet dersom vi har satt i gang med screening eller intervjuer

Informasjon om bedriften

SEB er et ledende nordisk finansielt konsern, som siden oppstarten for 160 år siden har vært ledet av en sterk tro på at mennesker med entreprenørånd og innovative selskaper spiller en sentral rolle i arbeidet med å skape en bedre verden. Vi er her for å hjelpe dem til å nå sine mål og lykkes gjennom gode og utfordrende tider.

Søk her!